Informasjon for alle

Bøker inneholder kunnskap, og kunnskap er noe som driver menneskeheten fremover. Dette er noe som alle mennesker bør ha tilgang til, mener noen. Kanskje det var det Google tenkte da de begynte å skanne millioner av bøker og legge dem ut på nett, slik at de har blitt tilgjengelige for alle med internettilgang.

Det startet i 2004, og hensikten var i hovedsak å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle og enhver, ikke bare for noen få privilegerte som har råd til det. Dette høstet stor applaus fra mange, men også mye kritikk. Bare ett år senere ble Google saksøkt av forfatterforeninger og forleggere for brudd på opphavsrettslovene, men det er nå inngått forlik mellom Google og Association of American Publishers.

En svært stor kilde til kunnskapGoogle Books på Ipad

I oktober 2015 hadde Google skannet omkring 25 millioner titler, og det gjenstår fortsatt mye, siden det er beregnet at det fantes omkring 130 millioner forskjellige titler i 2010. Google Books regnes derfor som det største mediet for kunnskap som finnes på nett. Siden det ville kreve mange arbeidere og mye tid å skanne bøker på den gammeldagse måten, bruker Google et Elphel 323-kamera som kan skanne 1 000 sider i timen, noe som blir i underkant av én side hvert fjerde sekund. For å gjøre det enklere bevarer Google de originale sidenumrene, slik at skribenter skulle kunne finne sitater uten å ha en egen kopi av boken. Men de har angivelig gradvis sluttet med dette, siden dette sørget for tapte inntekter for forfatterne og utgiverne. Google henter noen ganger bøker ved hjelp av URL som er basert på ISBN (internasjonalt standard boknummer) eller LCCN (Library of Congress Control Number). Og det finnes linker som fører deg direkte til for eksempel innholdsfortegnelsen, den første siden eller boktittelen.